CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Anunț referitor la normele sectoriale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

Stimați colegi,

 

Vă informăm că în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Camera Consultanților Fiscali a emis Normele profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală.

Prezentele norme stabilesc măsurile și activitățile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care trebuie realizate la nivel sectorial de către  consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală, entități supravegheate și controlate de Camera Consultanților Fiscali.

Hotărârea nr. 4 /2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală (click aici), a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223/18.03.2024 (click aici) și intră în vigoare la data publicării.

În aplicarea art. 24 alin. (1) din Hotărârea nr. 4/2024 a Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, societățile de consultanță fiscală care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală au obligația de notificare a Camerei, în termen de 60 de zile, cu privire la persoana desemnată cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, astfel cum este prevăzut la art. 7 alin. (7) din prezentele norme.

Precizăm că această obligație nu se aplică pentru consultanții fiscali persoane fizice, membri ai Camerei, care au calitatea de entitate reglementată.

Notificarea cu privire la persoana desemnată cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019T - persoane juridice (Format .Doc) (Format .PDF) , va fi transmisă pe adresa de email a Camerei Consultanților Fiscali: office@ccfiscali.ro

 

Echipa CCF

Essential SSL