CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

O nouă oportunitate de dezvoltare a activității profesionale pentru consultanții fiscali, care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare - expert consilier al administrației fiscale din România

Stimați colegi,

Vă informăm că Ministerul Finanțelor a adoptat, cu puțin timp în urmă, o nouă strategie de apărare în instanțele de judecată în cazul acțiunilor în contenciosul administrativ fiscal introduse de contribuabili împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor emise de MF.

Noutatea constă în contractarea de către MF/ANAF a unui expert judiciar parte, în specialitatea fiscalitate, în toate cazurile în care organul de soluționare a contestațiilor și/sau serviciile juridice, care asigură reprezentarea în instanță, apreciază oportună angajarea unui expert.

Având în vedere specialitatea expertului impusă pentru achiziția acestor servicii de expertiză, acesta trebuie să fie un consultant fiscal activ – membru al CCF, care a optat pentru efectuarea de expertize judiciare și care figurează în lista consultanților fiscali experți judiciari, publicată pe site-ul CCF și comunicată Ministrului Justiției.

Această nouă abordare a MF, care oferă practic consultanților fiscali posibilitatea contractării unui nou tip de serviciu profesional, acela de expert consilier al administrației fiscale din România, a apărut  în contextul în care obiectul litigiului este unul fiscal, ce are ca punct de plecare o decizie de impunere emisă de ANAF prin care s-au stabilit obligații fiscale în sarcina contribuabilului, urmată de contestarea/plângerea prealabilă și soluționarea acesteia de către structurile de soluționare a contestațiilor transferate de la ANAF, în aparatul propriu al Ministerului Finanțelor, pentru ca în final decizia de soluționare și actele administrativ fiscale care au stat la baza emiterii acesteia să fie contestate în instanță, concomitent cu solicitarea părților de dispunere a probei cu expertiza în specialitatea fiscalitate sau dispunerea acesteia din oficiu.

Precizăm că și aceste lucrări, ca de altfel toate celelalte aflate în competența consultanților fiscali, trebuie realizate cu respectarea principiilor de bază ale profesiei noastre, respectiv competența profesională, independența expertului, obiectivitate și neutralitate în aprecierea și evaluarea probelor, astfel încât lucrarea să contribuie la aflarea adevărului, iar expertul să se bucure de recunoașterea profesională și respectul părților, dar și al instanțelor de judecată.

În plus, apreciem că acest demers reprezintă și o necesitate, în condițiile în care motivele de nelegalitate ale unui act administrativ fiscal pot fi completate, în faza de judecată pe fond, conform Deciziei nr. 20/2023 – ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu aspecte care nu au fost avute în vedere de inspecția fiscală (în faza de audiere) și nici de DGSC (contestația administrativă/plângerea prealabilă):

”În interpretarea şi aplicarea art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de soluționare a contestației și a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestația administrativă.”

Vă precizăm că achiziția acestor servicii de expertiză pe care le puteți contracta, se realizează de către MF/ANAF cu respectarea normelor legale privind achizițiile publice, astfel că, pe site-ul MF/ANAF/DGRFP, la Secțiunea Informații Publice – Achiziții Publice puteți urmări postarea informațiilor/anunțurilor privind desfășurarea achizițiilor de servicii de expertiză judiciară în domeniul fiscalității.

 

Vă dorim mult succes în noua oportunitate de dezvoltare a activității profesionale!

 

Doru Dudaș

Director executiv CCF

Essential SSL