CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

CUM OBȚIN VIZA ANUALĂ?

 

 

Viza anuală de liberă practică se acordă membrilor activi care au îndeplinit urmatoarele obligații față de Camera Consultanților Fiscali:

 1. au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2022 inclusiv;
 2. nu înregistrează obligații de plată restante (obligații cu termen de scadență până în anul 2022 inclusiv);
 3. nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2022 inclusiv – în cazul persoanelor fizice.

 

În cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor de mai sus de către membrii activi - persoane fizice și persoane juridice până la data de 15 martie anul curent inclusiv, viza anuală se acordă în format electronic pentru perioada 16 martie 2023 - 15 martie 2024.

Obligațiile de la punctele a), b) si c) le puteți îndeplini astfel:

 1. declarațiile de activitate se pot completa direct pe site-ul CCF și transmise electronic, acestea pot fi accesate din secțiunea Formulare și trimise după completare și semnare la adresa de e-mail viza@ccfiscali.ro
 2. Plata cotizațiilor restante se poate face în contul CCF deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani:
        IBAN: RO 36 BTRL 0410 1202 D586 02XX
        CIF: 18677087
 3. Orele restante se pot recupera astfel:
 • Prin accesarea bibliotecii online disponibilă pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, prin utilizarea browser-ului Mozilla Firefox. Parcurgerea unui curs arhivat în bibliotecă este acreditată cu același număr de ore acordat participanților la susținerea efectivă a cursurilor online. Cursurile nu se acreditează decât o singură dată, indiferent de modalitatea de urmărire.
 • Prin participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de CCF până la data de 15 martie 2023;
 • Prin transmiterea adeverințelor de echivalare eliberate de alte organisme profesionale.

 

 

În situația îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea vizei, prevăzute mai sus, la o dată ulterioară datei de 15 martie 2023, respectiv în perioada 16 martie 2023 – 15 martie 2024, dreptul de desfășurare a activității sub formă de viză de liberă practică se acordă, doar pentru perioada rămasă până la 15 martie 2024, astfel:

 • dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile și/sau cererea este depusă în perioada 1 – 15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie 2024;
 • dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile și/sau cererea este depusă în perioada 16 – 30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie 2024.

 

 

 • Nu aveți dreptul să desfășurați activitate de consultanță fiscală conform art.2 din Hotărârea nr.3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
 • Nu veți fi înscris pe tabloul experților fiscali judiciari de la nivelul birourilor de expertiză fiscală conform art.2, pct. g din Hotărârea nr.3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
 • Puteți fi exclus din CCF dacă întârzierea la plata cotizației restante depășește 12 luni de la scadență conform art. 12 din Hotărârea nr.3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

 

Informații financiare

 

Informații financiare Camera Consultanților Fiscali

CIF: 18677087

Banca Transilvania, Sucursala Lipscani

IBAN: RO 36 BTRL 0410 1202 D586 02XX

 

Essential SSL