CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

CUM OBȚIN VIZA ANUALĂ?

 

 

Viza anuală de liberă practică se acordă membrilor activi care au îndeplinit urmatoarele obligații față de Camera Consultanților Fiscali:

a) au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2023 inclusiv;

b) nu înregistrează obligații de plată restante (obligații cu termen de scadență până în anul 2023 inclusiv);

c) nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2023 inclusiv – în cazul persoanelor fizice.

 

În cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor de mai sus de către membrii activi - persoane fizice și persoane juridice până la data de 15 martie anul curent inclusiv, viza anuală se acordă în format electronic pentru perioada 16 martie 2024 - 15 martie 2025.

Obligațiile de la literele a), b) si c) le puteți îndeplini astfel:

1. declarațiile de activitate se pot completa direct pe site-ul CCF (click aici). În cazul în care depunerea declarațiilor online nu se poate realiza din motive tehnice, acestea se pot descărca din secțiunea Formulare și se pot transmite, după completare și semnare, la adresa de e-mail viza@ccfiscali.ro

2. Plata cotizațiilor restante se poate face în contul CCF deschis la Banca Transilvania :

      IBAN: RO 36 BTRL 0410 1202 D586 02XX           
      CIF: 18677087
 
3. Orele restante se pot recupera astfel:
  • Prin accesarea bibliotecii online disponibilă pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, prin utilizarea browser-ului Mozilla Firefox. Parcurgerea unui curs arhivat în bibliotecă este acreditată cu același număr de ore acordat participanților la susținerea efectivă a cursurilor online. Cursurile nu se acreditează decât o singură dată, indiferent de modalitatea de urmărire.
  • Prin participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de CCF;
  • Prin transmiterea adeverințelor de echivalare eliberate de alte organisme profesionale.

 

 

În situația îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea vizei, prevăzute mai sus, la o dată ulterioară datei de 15 martie 2024, respectiv în perioada 16 martie 2024 – 15 martie 2025, dreptul de desfășurare a activității sub formă de viză de liberă practică se acordă, doar pentru perioada rămasă până la 15 martie 2025, astfel:

  • dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile și/sau cererea este depusă în perioada 1 – 15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie 2025;
  • dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile și/sau cererea este depusă în perioada 16 – 30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie 2025.

 

 

  • Nu aveți dreptul să desfășurați activitate de consultanță fiscală conform art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare al CCF, aprobat prin Hotărârea nr. 3/2022, cu modificările și completările ulterioare.
  • Nu veți fi înscris pe tabloul experților fiscali judiciari de la nivelul birourilor de expertiză fiscală conform art. 2 lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al CCF, aprobat prin Hotărârea nr. 3/2022, cu modificările și completările ulterioare.
  • Puteți fi exclus din CCF dacă întârzierea la plata cotizației restante depășește 12 luni de la scadență conform art. 12 din Regulamentul de organizare și funcționare al CCF, aprobat prin Hotărârea nr. 3/2022, cu modificările și completările ulterioare

 

Informații financiare

 

Informații financiare Camera Consultanților Fiscali

CIF: 18677087

Banca Transilvania

IBAN: RO 36 BTRL 0410 1202 D586 02XX

 

Essential SSL