CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Cum se obține dreptul de a efectua expertize fiscale judiciare

Realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală, reprezintă una din activitățile consultantului fiscal.

 
Cine poate realiza expertize?

 

Cum se intră pe Lista celor cu drept de expertiză fiscală judiciară?

  • Consultanţii fiscali care nu se regăsesc pe Lista actuală, vor completa și depune „Fişa de opțiuni” (click pentru fișier .DOC sau fișier .PDF), până la data de 1 noiembrie a anului în curs, pentru efectuarea expertizelor fiscale judiciare începând cu anul următor.
  •  „Lista consultanților fiscali” pentru anul următor, se transmite de către CCF către Ministerului Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe, la data de 1 decembrie a fiecărui an, iar Ministerul Justiției transmite aceste liste Birourilor Locale de Expertiză din țară.
  • „Lista consultanților fiscali” care au dreptul să realizeze expertize fiscale judiciare se poate actualiza și în cursul anului, în caz de suspendare sau interdicție a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din țară, mutarea domiciliului în alt județ, retragerea consultantului fiscal la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificare ale consultanților fiscali, activarea consultantului fiscal în cursul anului și altele, după caz.
 

Care sunt condițiile de înscriere sau menținere pe Listă?

  • Să ai îndeplinite condițiile statutare de liberă practică , respectiv:

- Să ai plătite toate cotizațiile cu termen scadent până în anul precedent inclusiv;

- Să ai depuse toate declarațiile de activitate cu termen de depunere în anul precedent inclusiv;

- Să ai efectuate integral orele de pregătire profesională până în anul precedent inclusiv.

 

  • Vor fi menținuți pe ”Listăfără depunerea unei noi fișe de opțiune, consultanții fiscali care la această dată sunt înscriși, pe site-ul CCF precum și la birourile locale de expertize, în Lista celor cu drept de efectuarea expertizelor fiscale judiciare (click pentru a vedea Lista actuală) cu excepția următoarelor două situații:

(i)- dacă nu doresc să fie menținuți pe Lista pentru anul următor și trimit o notificare expresă de eliminare de pe Listă, până la data de 1 noiembrie a.c., (click pentru formular .DOC sau .PDF)

(ii)- dacă nu îndeplinesc condițiile statutare de liberă practică și vor fi eliminați de pe Listă de către CCF, în conformitate cu prevederile statutare.

 

Cum se depune fișa de opțiuni sau notificarea de eliminare?

  • Fișa de opțiuni sau notificarea de eliminare, după caz, se poate depune online la adresa de e-mail expertize.judiciare@ccfiscali.ro, direct la sediul CCF din str. Strada Alexandru Constantinescu, nr 61, Sectorul 1, București, sau prin poștă la aceeași adresă. "Fișa de opțiuni" pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare (click pentru fisier  .DOC sau fișier .PDF)

 

Detalii privind efectuarea expertizelor fiscale judiciare:

-   Art. 3, lit. g) și lit. h) din Ordonanța nr.71/2001(click aici) - privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală - text actualizat cu modificările și completările ulterioare

-   Art. 2, lit. g) și lit. h) din Hotărârea nr. 3/2022(click aici) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

-   Procedura de colaborare (click aicidintre Camera Consultanților Fiscali si Ministerul Justiției –  Serviciul Profesii Juridice Conexe privind întocmirea, actualizarea și comunicarea de către Camera Consultanților Fiscali către Ministerul Justiției a Listei consultanților fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare.

 

 

 

Essential SSL