CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                   Cotizații fixe și cotizații variabile pentru anul 2024

 

 

        Nivelul cotizațiilor, al bonificațiilor și al majorărilor stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului superior al CCF nr. 14/2021, nu a fost modificat. Astfel, cele mai utile informații de care aveți nevoie sunt următoarele:

  • Termenul de scadență a cotizațiilor fixe aferente anului curent și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul precedent și datorate în anul curent este 15 iunie 2024, iar termenul de plată anticipată, pentru a beneficia de bonificație, este 15 martie 2024.

     

    A. Cotizații fixe:

    1. Cotizații fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali care sunt înregistrați, până la data de 31 decembrie 2023, în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală:

  

   ATENȚIE!

  • Pentru plata integrală a cotizației fixe până la data de 15 martie 2024 inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației fixe datorate.
  • În cazul neplății cotizației fixe până la data de 15 iunie 2024, cotizația fixă datorată și neachitată se majorează de drept cu 10%.

      

      2. Cotizații fixe pentru persoanele fizice și persoanele juridice înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în anul 2024 (membri noi):

  2.1. În cazul persoanelor fizice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2024:

       - consultanți fiscali activi     - 1.410 lei;

       - consultanți fiscali inactivi  - 1.170 lei;

       - consultanți fiscali asistenți -   750 lei.

  2.2. În cazul persoanelor  juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2024:

       - societăți de consultanță fiscală - 2.350 lei.

  2.3. În cazul consultanților fiscali asistenți care devin consultanți fiscali în anul 2024:

       - consultanți fiscali activi    - 910 lei;

       - consultanți fiscali inactivi -  670 lei.

 

     B. Cotizații variabile

     Cotizațiile variabile anuale datorate se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul de referință (2023) sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, dacă este cazul.

 

  ATENȚIE!

  • Pentru plata integrală anticipată a cotizației variabile până la data de 15 martie 2024 inclusiv, se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației variabile declarate, cu condiția depunerii declarației privind activitatea desfășurată în anul 2023, până la data de 15 martie 2024 inclusiv.
  • În cazul neplății cotizației variabile până la data de 15 iunie 2024, cotizația variabilă datorată și neachitată se majorează de drept cu 10%.

 

  Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizațiilor variabile aferente activității de consultanță fiscală desfășurate în anul 2023  sunt următoarele:

 

     1. Pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

     2. Pentru persoane juridice:  

            - la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

            - la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;

            - la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

 

  Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face prin virament bancar în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, precum şi în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

  IMPORTANT! Pentru identificarea beneficiarilor plăților și alocarea corectă a plăților este obligatoriu să se menționeze codul de membru și tipul obligației plătite, iar în cazul plății mai multor obligații, să se menționeze și suma plătită pentru fiecare tip de obligație.          

Essential SSL