RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Cotizații fixe și variabile stabilite pentru anul 2021

Termenul de scadență a cotizațiilor fixe aferente anului 2021 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2020 și datorate în anul 2021 este 15 iunie 2021.

A. Cotizații fixe:

  1. Cotizații fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali care sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală:

Membrii Camerei Consultanților Fiscali (persoane fizice și persoane juridice )

Cuantumul cotizației fixe stabilită pentru anul 2021

Cuantumul cotizației fixe achitată integral până la 15 martie 2021 (inclusiv) include o bonificație de 15%

Cuantumul cotizației fixe achitată integral după 15 iunie 2021 include o majorare cu 10%

Consultanți fiscali activi

410 lei

348 lei

451 lei

Consultanți fiscali inactivi

170 lei

144 lei

187 lei

Consultanți fiscali asistenți

250 lei

212 lei

275 lei

Societăți de consultanță fiscală

350 lei

297 lei

385 lei

2. Cotizații fixe pentru persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021:


2.1. În cazul persoanelor fizice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021:

- consultanți fiscali activi     - 1.410 lei;

- consultanți fiscali inactivi  - 1.170 lei;

- consultanți fiscali asistenți -    750 lei.

 

2.2. În cazul persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021:

- societăți de consultanță fiscală - 2.350 lei.

 

2.3. În cazul consultanților fiscali asistenți care, după promovarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, devin consultanți fiscali în anul 2021:

 

- consultanți fiscali activi    - 910 lei;

- consultanți fiscali inactivi - 670 lei.

B. Cotizații variabile

Cotizațiile variabile datorate în anul 2021 se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra întregii valori a veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2020 sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, dacă este cazul (bază de calcul).

Pentru plata integrală anticipată a cotizației variabile până la data de 15 martie 2021 inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației variabile declarate, cu condiția depunerii declarației privind activitatea desfășurată în anul 2020, până la data de 15 martie 2021 inclusiv.

În cazul neplății cotizației variabile până la data de 15 iunie 2021, cotizația variabilă datorată și neachitată se majorează de drept cu 10%.

Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizațiilor variabile aferente activității desfășurate în anul 2020 și datorate în anul 2021 sunt următoarele:

  1. Pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

 

  1. Pentru persoane juridice:   

            - la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

            - la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;

            - la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

    

Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.           

Pentru identificarea beneficiarilor plăților și alocarea corectă a plăților este obligatoriu să se menționeze numărul de carnet/numărul de autorizație, tipul obligației plătite (spre exemplu: cotizație fixă 2021, cotizație variabilă 2020), iar în cazul plății mai multor obligații, să se menționeze și suma plătită pentru fiecare tip de obligație.