RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Se prelungește termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2020 și a cotizațiilor variabile aferente anului 2019

         Având în vedere starea de urgență declarată începând cu data de 16.03.2020, Camera Consultantilor Fiscali a hotărât prorogarea termenului scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2020 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2019, până la data de 30 aprilie 2020.

Până la acest termen membrii Camerei Consultanților Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizației fixe datorate, respectiv de  10% din cuantumul cotizației variabile datorată.
         De asemenea, se prorogă până la data de 30 aprilie 2020 termenul până la care membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali declarația privind  activitatea desfășurată în anul precedent de raportare.