RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior nr. 13/2020 și prorogarea unor termene, publicată în MO nr. 265/17.03.2021

HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 și prorogarea unor termene

           În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. b) și c) și  alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali hotărăște:

 

Art. I. – La articolul 5 din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1308 din 30 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) În contextul pandemiei de COVID-19, pentru plata integrală anticipată a cotizației variabile până la data de 15 martie 2021 inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației variabile declarate, cu condiția depunerii declarației privind activitatea desfășurată în anul 2020 până la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1).”

Art. II. – Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) și la art. 7 alin. (3) și (31) - referitor la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) și c) - din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1308 din 30 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 22 martie 2021 inclusiv.

Art. III. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

Dan Manolescu

 

 

București, 15 martie 2021.

Nr. 6.