EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

Date de contact:

- telefon fix 021 311 09 66; 0372 73 49 59; - fax: 021 340 40 60; 0372 87 06 67

 

Adresa CCF: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod postal 011472

 

Noul președinte al UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România) este Adrian Vascu, reprezentant al ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din Romania)

Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România și-a desemnat în data de 14 martie 2018 noua conducere, pentru un mandat de 2 ani. Astfel, componența noului Birou Executiv al Uniunii Profesiilor Liberale din România este următoarea:

-Președinte: ADRIAN VASCU, reprezentantul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

-Prim-Vicepreședinte: GHEORGHE IALOMIȚIANU, reprezentantul Camerei Auditorilor Financiari din România

-Vicepreședinte: DAN MANOLESCU, reprezentantul Camerei Consultanților Fiscali

 

În cadrul Adunării Generale a fost analizată activitatea desfășurată de asociație în anul 2017 și a fost aprobat Programul de activitate pentru anul 2018, cu accent pe următoarele aspecte:

-participare activă la dialogul social organizat în România;

-promovarea intensă a valorilor etice care imprimă caracterul specific, distinct al sectorului socio-economic al profesiilor liberale, precum și independența membrilor acestora în exercitarea profesiei;

-perfecționarea cadrului juridic în care aceștia își desfășoară activitatea, în scopul asigurării furnizării unor servicii de înaltă calitate clienților, pacienților și consumatorilor;

-creșterea unității și solidarității profesiilor liberale, astfel încât comunicarea să se realizeze cu o voce comună, puternică, la nivelul societății;

-intensificarea colaborării cu celelalte asociații de profesii liberale la nivel european și internațional.

 

Despre UPLR

UPLR este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale si este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 140.000 membri ai organizațiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS și al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din România, fiind membru cu drepturi depline al acestui organism.

 

Asociațiile membre ale UPLR:

1. Ordinul Arhitecților din România;

2. Camera Auditorilor Financiari din România;

3. Uniunea Națională a Barourilor din România;

4. Camera Consultanților Fiscali;

5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR;

6. Colegiul Farmaciștilor din România;

7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;

8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România;

9. Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;

10. Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR;

11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;

12. Corpul Experților Tehnici din România – CETR;

13. Uniunea Geodezilor din România;

14. Colegiul Medicilor Veterinari din România.