RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Masteratul de drept fiscal de la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

 

Durata: 2 semestre.

Discipline: Teoria generală a dreptului fiscal, Drept contabil, Impozitarea companiilor, Drept fiscal internațional, Protecția drepturilor contribuabililor și procedura fiscală, Drept fiscal al Uniunii Europene, Taxa pe valoarea adăugata, Impozitarea persoanelor fizice, Contenciosul fiscal, Executarea silită a creanțelor bugetare. La aceste discipline se adaugă câte o disciplină opțională în fiecare semestru, Practica de specialitate, Etica și integritatea academică și Elaborarea lucrării de disertație.

Programul de studiu se va desfășura în forma învățământului cu frecvență redusă, caracterizat prin înlocuirea orelor de curs cu ore de studiu individual, activitățile de seminar fiind împărțite în seminar în format față în față (SF), echivalentul orelor de seminar de la forma de învățământ cu frecvență, și seminar în format tutorial (ST), desfășurat prin utilizarea platformei eLearning și/sau a altor medii virtuale de comunicare și învățare. Numărul orelor de seminar, în cele două formate, sunt egale, majoritatea disciplinelor având alocate câte un număr de 7 ore/ SF și ST (două discipline au prevăzute câte 14 ore/SF și ST).

Seminarele „față în față” se vor organiza la Timișoara, odată pe semestru, grupat, pe parcursul a 5 zile consecutive.
Întâlnirile dedicate consultațiilor vor fi organizate conform unui program prestabilit și vor fi ținute on-line, prin utilizarea instrumentelor puse la dispoziție în acest sens de platforma eLearning.

Masteratul este susținut, în principal, de către de Societatea de Științe Juridice, Editurile Hamangiu și Wolters Kluwer, Camera Consultanților Fiscali, Baroul Timiș, Camera consilierilor juridici Timiș, societățile de consultanță fiscală din grupul „Big four” (PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst&Young), societățile  de avocatura David & Baias și LDDP.

Cursurile vor fi susținute, în principal, de cadre didactice, doctori în drept ai universităților din Timișoara (Radu Bufan, Ovidiu-Constantin Bunget, Adrian Fanu-Moca, Sorina Doroga, Dan Cărămidariu ș.a.), și Cluj Napoca (Ciprian Păun, Cosmin Flavius Costaș), însă ne bucurăm și de conferințe, prelegeri, seminarii susținute de către cunoscuți teoreticieni și practicieni ai dreptului fiscal: prof. Jacques Malherbe (K.U. Louvain), dr. Dan Dascălu (David și Baias), dr. Dan Manolescu (președinte CCF, secretar de stat în MFP între 2012-2016), Mariana Vizoli și Tanți Anghel (care au condus Direcțiile de legislație fiscală/procedură fiscală din cadrul MFP), dr. Ionița Cochințu (magistrat asistent la CCR), Mădălina Cotruț (cadrul didactic asociat la Universitatea din Amsterdam, editor  IBFD), ș.a.

Admiterea se face doar pe bază de dosar, iar locurile disponibile sunt cu taxă. Cuantumul propus al taxei de studii este de 5.000 lei.

Informații suplimentare:
Prezentarea programului de studii și informații despre procesul de admitere, inclusiv date de contact Facultatea de Drept din cadrul UVT:

https://admitere.uvt.ro/program/drept-fiscal-invatamant-cu-frecventa-redusa/#informatii-suplimentare

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, anul universitar 2021-2022:
https://drept.uvt.ro/administrare/files/1624030339-metodologie-admitere-fd---masterat-2021.pdf

Essential SSL